Kandıra Akdurak Mahallesi’nde yer alan ve uzun yıllar lojman olarak kullanıldıktan sonra ilçe emniyet müdürlüğünün ek hizmet binası olarak kullanılan 5 katlı bina yıkılacak. Yıkım ihalesi 20 Mart’ta gerçekleştirilecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YAYINLADIĞI İLAN :

Kandıra İlçesi Akdurak Mahallesi 302 ada 13 parseldeki 5 katlı eski lojman binasının yıkılarak enkazının taşınması, binadaki kapı, pencere, demir-çelik, moloz vb. malzemeler ile Karamürsel İlçesi Pazarköy Mahallesi 104 ada 36 nolu parselde bulunan yaklaşık 200 m² çelik sundurmanın satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 20.03.2024 Çarşamba günü saat 11:00 ’de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari şartname 1.500 TL karşılığında İdari İşler Şube Müdürlüğü’nden temin edilecektir. Muhammen Bedel 50.000 TL + % 20 K.D.V. olup ihale öncesi alınan Geçici Teminatlar toplamı 21.500 TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan teklif ettiği bedelin % 6’sı kadar kesin teminat ve 100.000 TL Güvence Teminatı alınacaktır.

Teklif zarflarının en geç 19.03.2024 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü Kalemine teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için 0262 318 14 18 – 20

Katılımcılardan istenen belgeler

  1. Noter tasdikli imza sirküleri
  2. Son bir yıla ait oda kayıt belgesi
  3. Tebligat için adres beyanı
  4. Geçici teminatların yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge ( 21.500 TL)
  5. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge (1.500 TL)
  6. Yer görme belgesi
  7. Sayfaları imzalı şartname
  8. Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname
  9. Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

Belediyemizce Aslı Görüldü kaşesi yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir. Ancak, Aslı Görüldü belgesi yaptırmak isteyen firmalar belgelerinin fotokopilerini yanlarında getirecektir.