31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde Anavatan partisi Hakan Akbaş'a yetki verdi.

Verilen yetki belgesinde ; "Anavatan partisi merkez yönetim kurulu tarafından alınan 03.02.2024 tarihli kararı ile 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde Anavatan partisi adına il ve ilçe adaylarını belirleme,aday listelerini oluşturup seçim kuruluna teslim etme, evrakları aslı gibidir şeklinde tasdik etme , partimiz adına her türlü iş ve işlemleri yapmaya , takip etmeye Hakan Akbaş genel başkan İbrahim Çelebi tarafından yetkili kılınmıştır" denilmektedir.