2021 yılında Müze Müdürlüğü’ne bağlı Sualtı Araştırma Ekibi tarafından gerçekleştirilen Kerpe Sualtı Kazısı ise Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında gerçekleştirilmiş `ilk su altı kazısı´ olarak tarihe geçmiştir.

2021 yılında yapılmış sualtı kazısı sayesinde alanda birçok farklı yüzyıla ait tarihi eserlere ulaşılmıştır. Bu eserlerin en erkeni MÖ 7. yüzyıla, en geçi ise MS 14. yüzyıla tarihlendirilmiş olup bu buluntular alanın Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz çevresinde yer alan birçok yerleşimle ticari bağının bulunduğunu kanıtlamaktadır.

2020 Sualtı Araştırması ve 2021 Sualtı Araştırması ve Kazısı ile bölgede başlayan sistematik bilimsel çalışmaların 2022 yılı ile beraber Kocaeli – İstanbul sınırında yer alan Kadırga Koyu ile Sakarya sınırında yer alan Babalı bölgesine (Kocaeli ilinin Karadeniz’e kıyı yapan tüm kesimleri) kadar olan geniş alan üzerinde yürütülmesi planlanmaktadır.

Karadeniz’in kıyı denizciliği açısından önemli bir noktasında yer alan Kocaeli’nin Kuzey kıyıları, sistemli bir şekilde araştırılması Bithynia Bölgesi’nin deniz ticaretindeki önemini gün yüzüne çıkaracaktır.

Böylelikle hem bölgenin sosyo – ekonomik ve siyasi tarihi aydınlanacak hem de farklı çalışma alanlarına istihdam yaratılmasını sağlanacaktır.

Bölgede oluşturulacak koruma alanları ve arkeopark gibi alanları ile yine istihdam artışı sağlanabilecek çalışma alanları oluşturulabilir.

Alandaki bilimsel – akademik çalışmalar bölgedeki gelecek çalışmalara örnek niteliği  oluşturacaktır. Bu sayede bölgedeki faaliyetler artacak, Akademik çevreler alana yönelecektir.

Ege ve Akdeniz’e nazaran denizel turizmin az olduğu alanlar için kültür turizmi ön plana çıkarılabilir, Alanlar turistik açıdan daha çekici hale getirilebilir.

Kocaeli’nin Karadeniz kıyılarında, günümüze dek sistemli bir şekilde yapılmış sualtı araştırma ve kazı çalışmaları bulunmamaktadır. Önerilen proje bu açıdan özgün niteliktedir. Ayrıca projenin oluşmasını sağlayan Arkeolojik veriler 2020 yılı Eylül ayında Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından, bölgede sistematik olarak yapılan ilk Sualtı Arkeolojik Araştırması kapsamında elde edilmiş olup, 2021 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında gerçekleşen ilk sualtı kazısı olan Kerpe Sualtı Kazısı ile gün yüzüne çıkan bu eserler Kocaeli arkeoloji müzesi "Karadeniz'in sessiz limanı: Kalpe" adı verilen sergiyle tarih severlerin beğenisine sunuldu.