Kandıra Akçaova Mahallesi Tekketepe mevkiinde yapılan çalışmalarda tarihi lahit kapağı bulunmuştu. Yapılan incelemelerin ardından,  Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tarih eserlerin bulunduğu alan ile ilgili birinci derece sit alanı ilan edilmesine kadar verdi.

Alınan karar göre alanın, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları olarak belirlenmesine, bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, 1. Derece Arkeolojik Sit Sınırları içinde resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun Kocaeli KVKBK’nda değerlendirilebileceğine; yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine. Karar verildi. Bunun yanında, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, Kocaeli KVKBK’ndan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, söz konusu alanda can ve mal güvenliği açısından her türlü  emniyet tedbirinin ilgili idarelerce alınmasına, karar verildi.

 

Kaynak : Kocaeli Koz