SU Genel Müdürlüğü, 2004 yılından bu güne kadar Kandıra'ya 593 milyon, 2023 yılı güncel hesabına göre 3.1 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

İSU Genel Müdürlüğü, su arıtma tesislerinin modernizasyonu, su depolama kapasitesinin arttırılması ve su şebekelerinin yenilenmesi gibi altyapı projelerine önem veriyor. Temiz ve sağlıklı suya erişim düsturu ile Kandıra ilçesinde yatırımlarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra ilçe merkezi ve Karadeniz sahilindeki turistik yerleşimler ile İzmit, Derince ve Körfez ilçelerine ait toplam 259 köy ve mahallenin içme suyu ihtiyacını karşıladığı yıllık 50 milyon metreküplük su temini ile Namazgâh Barajı, Antaplı -Dudutepe İçme Suyu Arıtma Tesisi arası 12 bin 143 metre uzunluğunda 600 mm çaplı çelik borularla imal edilen iletim hattı, Dudutepe içme suyu arıtma tesisi, toplamda 1077 kilometre uzunluğunda yenilenmiş içme suyu hattı ve 24 bin 450 metreküp kapasiteli 58 adet içme suyu deposu ile kesintisiz hizmet sağlıyor.

Kocaeli’de suyu, miktar ve kalite bakımından koruyarak sadece insanların değil, ekosistem duyarlılığı ile tüm canlıların da gereksinimlerini dikkate alacak şekilde çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü; 2004-2023 yılları arasında Kandıra ilçesinde, 580 kilometre uzunluğunda kanalizasyon, 103 adet foseptik, 31 kilometre yağmur suyu, 3 kilometre dere ıslahı çalışması gerçekleştirdi. Atık su arıtma tesisine atık suları ulaştırılamayan bölgeler için çevresel katkı sağlayan ve taşıma maliyetini ortadan kaldıran İSU; Bağırganlı, Seyrek, Sarısu ve Sucuali Modüler Atık Su Arıtma Tesisleri, Cebeci İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, Geri Kazanım Ünitesi, Kandıra Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ve Geri Kazanım Ünitesi ile büyük bir çevre hassasiyeti bilinciyle hizmet vermeye devam ediyor.

İSU Genel Müdürlüğü, Toramanlar Göleti sulama kanalı çalışmaları kapsamında; köylerde oturan vatandaşların hayvansal ve tarımsal faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak, ilave istihdam yaratmak, kırsal alanda gelir dağılımını düzeltmek, birim alandan birden fazla ürün alınmasına imkân sağlamak ve üretimin çeşitlenmesini gerçekleştirmek kapsamıyla ‘Toramanlar Göleti Sulama Kanalı’ çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. İSU; bu proje kapsamında 47,3 kilometre uzunluğunda yeni sulama suyu hattı imalatı, 300 metreküplük sulama suyu deposu, sulama suyu terfi merkezi gibi yatırımlarıyla, Kandıra ve İzmit ilçelerinde bulunan çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine kolaylaştırıcı çözümler sunmuş olacak.

Su gereksinimi, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir refah ve bütün bunlara bağlı olarak insanlığın geleceği için de son derece önem arz eden su kaynaklarımızın korunarak hakkaniyetli, verimli, sağlıklı ve kesintisiz şekilde kullanılmasına büyük önem veren İSU Genel Müdürlüğü; bu kapsamda 2004 yılından bu güne kadar Kandıra ilçesinde 593 milyon, 2023 yılı güncel (deflatör) hesabı ile 3.1 Milyar TL yatırım ve hizmet gerçekleştirdi. 2024 yılı bütçesinin %44’ünü yatırıma ayıran İSU Genel Müdürlüğü, 2060 yılı projeksiyonu ışığında yeni yılda da çalışmalarına tüm Kocaeli genelinde devam edecek.