Buna göre; 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin;

cümlesinde yer alan “onbeş gün” ibaresi “bir ay” şeklinde, “dörtte bir” ibaresi “cezadan %25” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu karara göre artık  trafik para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenirse yüzde 25 indirim uygulanacak.

Kaynak : Özgür Kocaeli